Historie

Het kantoor is op 1 mei 1953 opgericht door de heren F. Meijer (sr.) en R. Wiggers. Zij richtten zich in de beginjaren op ziektekostenverzekeringen voor schippers, onderwijzers en predikanten.

Op 1 mei 1965 kwam dhr. H. Meijer in de zaak. Hij volgde in de voetsporen van zijn vader. Op 1 juni 2003 trad dhr. F. Meijer (jr.) bij zijn vader in dienst en heeft sinds 1 januari 2008 het kantoor overgenomen. Zo staat nu inmiddels de derde generatie aan het roer.

Naast schadeverzekeringen wordt het accent hoe langer hoe meer verlegd naar compleet financieel advies waarin ook adviesgevoelige producten zoals levensverzekeringen, hypotheken en pensioenen worden meegenomen in het advies.

Wij werken zelf vanuit onze christelijke levensovertuiging. Integer zowel richting onze klanten als de verzekeraars en banken. Een zo hoog mogelijk bedrijfsresultaat is nooit ons doel geweest maar hulp geven daar waar het hard nodig is, geeft de meeste voldoening.